thumbnail - Quốc Tử Giám vào Top 10 kỷ lục bất biến mang yếu tố ‘đầu tiên’ Việt Nam
Tuấn Anh
Hà Nội

Quốc Tử Giám vào Top 10 kỷ lục bất biến mang yếu tố ‘đầu tiên’ Việt Nam

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa công bố các kỷ lục không thể thay thế và không bị phá vỡ của đất nước và con người Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, góp phần tôn vinh các giá trị độc đáo đến du khách thập phương.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác