thumbnail - Quy định 69 - chốt chặn khiến phần tử chạy chức, chạy quyền không thể “leo cao"
Viễn Đông
Hà Nội

Quy định 69 - chốt chặn khiến phần tử chạy chức, chạy quyền không thể “leo cao"

Quy định 69 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được kỳ vọng như một chốt chặn để những phần tử cơ hội không thể “chui sâu, leo cao” vào bộ máy.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác