thumbnail - Quy định các loại hồ sơ, sổ sách mà giáo viên phải thực hiện trong năm học mới
Duy Tân
Hà Nội

Quy định các loại hồ sơ, sổ sách mà giáo viên phải thực hiện trong năm học mới

GDVN- Cuối mỗi năm học, giáo viên phải thực hiện đánh giá phân loại viên chức theo Nghị định 90 và đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư 20.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác