thumbnail - Quy định mới về luân chuyển cán bộ: Thúc đẩy bố trí lãnh đạo không phải người địa phương
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Quy định mới về luân chuyển cán bộ: Thúc đẩy bố trí lãnh đạo không phải người địa phương

Luân chuyển cán bộ nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác