thumbnail - Quy hoạch điện VIII dự kiến bỏ hơn 14.000 MW điện than
Trường Sơn
Hà Nội

Quy hoạch điện VIII dự kiến bỏ hơn 14.000 MW điện than

Quy hoạch điện VIII dự kiến sẽ bỏ bỏ 14.120 MW điện than, thay vào đó tăng phát triển năng lượng tái tạo, điện khí ... để đạt mục tiêu net zero vào 2050.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác