thumbnail - Quy hoạch thêm các thành phố trực thuộc Thủ đô Hà Nội
Liên Hương
Hà Nội

Quy hoạch thêm các thành phố trực thuộc Thủ đô Hà Nội

Đây là một trong những yêu cầu được nêu trong Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác