thumbnail - Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030 chú trọng hệ thống kết cấu hạ tầng
Tuấn Anh
Hà Nội

Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030 chú trọng hệ thống kết cấu hạ tầng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 138/NQ-CP về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác