thumbnail - Quý khó khăn nhất nhiều năm qua: Đại diện ngành chứng khoán, xăng dầu, nông nghiệp trong top thua lỗ
Viễn Đông
Hà Nội

Quý khó khăn nhất nhiều năm qua: Đại diện ngành chứng khoán, xăng dầu, nông nghiệp trong top thua lỗ

Có 10 doanh nghiệp chứng khoán báo lỗ trong quý này. Nguyên nhân hầu hết là vì trước sự biến động mạnh của thị trường chứng khoán do ảnh hưởng tiêu cực từ các tin tức trên thế giới và sau nước, nên hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán bị ảnh hưởng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác