thumbnail - Quy mô GDP Việt Nam năm 2022 xếp thứ mấy trong khối ASEAN theo dự báo của các tổ chức quốc tế?
Quốc Cường
Hà Nội

Quy mô GDP Việt Nam năm 2022 xếp thứ mấy trong khối ASEAN theo dự báo của các tổ chức quốc tế?

Dựa trên kết quả tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022, các tổ chức quốc tế đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam và các nước trong khối ASEAN năm 2022. Vậy theo các dự báo mới nhất, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đứng thứ mấy trong khối ASEAN?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác