thumbnail - Quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Ngô Văn Tuấn
Tuấn Anh
Hà Nội

Quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Ngô Văn Tuấn

Chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ do Quốc hội trực tiếp bầu và miễn nhiệm. Ông Ngô Văn Tuấn được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác