thumbnail - Quy trình nội bộ làm khổ người dân, doanh nghiệp
Viễn Đông
Hà Nội

Quy trình nội bộ làm khổ người dân, doanh nghiệp

Việc phải xin ý kiến lẫn nhau giữa các sở, ngành, địa phương ở TP.HCM bộc lộ nhiều bất cập ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp và giải ngân đầu tư công.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác