thumbnail - Quỹ tỷ USD do Dragon Capital quản lý nâng lượng tiền mặt nắm giữ lên cao nhất trong hơn 1 tháng
Lan đột biến
Hà Nội

Quỹ tỷ USD do Dragon Capital quản lý nâng lượng tiền mặt nắm giữ lên cao nhất trong hơn 1 tháng

Tại ngày 21/7, giá trị tiền mặt trong danh mục VEIL đạt 63,5 triệu USD, tương ứng 1.485 tỷ đồng. Đây là lượng tiền mặt lớn nhất mà VEIL nắm giữ trong hơn 1 tháng qua.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác