thumbnail - Quỹ vaccine địa phương vẫn còn nguyên, đề nghị rút về ngân sách Trung ương
Thức SG
Hà Nội

Quỹ vaccine địa phương vẫn còn nguyên, đề nghị rút về ngân sách Trung ương

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội đề nghị nghiên cứu rút quỹ vaccine tại các địa phương vẫn còn nguyên về ngân sách Trung ương.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác