thumbnail - Quyết định quan trọng cho dự án xây cầu hơn 8.000 tỷ đồng nối Trà Vinh với Sóc Trăng
Tuấn Anh
Hà Nội

Quyết định quan trọng cho dự án xây cầu hơn 8.000 tỷ đồng nối Trà Vinh với Sóc Trăng

Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh với Sóc Trăng được điều chỉnh một số hạng mục và bố trí 4.130 tỷ đồng từ chương trình phục hồi...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác