thumbnail - Ra mắt nhà anh cũ nát tôi vội chia tay, rồi nhìn thứ trong nhà kho mà tiếc xanh mặt
Liên Hương
Hà Nội

Ra mắt nhà anh cũ nát tôi vội chia tay, rồi nhìn thứ trong nhà kho mà tiếc xanh mặt

Chỉ sợ một trận bão lớn là cuốn phăng ngay căn nhà ấy đi. Thậm chí nhà Tuấn còn không có tủ lạnh và điều hòa, máy giặt lại càng không.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác