thumbnail - Ra mắt vở chèo lịch sử cận đại Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Ra mắt vở chèo lịch sử cận đại Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm

Trên sân khấu, câu chuyện về cuộc đời của nhà yêu nước Nguyễn Văn Cẩm được tái hiện qua trình thức ước lệ và dàn đế của sân khấu Chèo truyền thống.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác