thumbnail - Rà soát dự thảo Luật Dầu khí để thêm cơ chế ưu đãi, hút đầu tư vào ngành dầu khí
Lan đột biến
Hà Nội

Rà soát dự thảo Luật Dầu khí để thêm cơ chế ưu đãi, hút đầu tư vào ngành dầu khí

Nhiều đại biểu Quốc hội tán đồng và dành nhiều sự quan tâm về các chính sách ưu đãi trong lĩnh vực dầu khí. Đây được coi là một điểm bước tiến mới trong dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), nhờ đó, đẩy mạnh hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trong điều kiện khai thác dầu trong giai đoạn tới rất khó khăn...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác