thumbnail - Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5
Liên Hương
Hà Nội

Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Báo CAND trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác