thumbnail - Rắn hổ ma học săn mồi từ trong bụng mẹ
Minh DucTRan
Hà Nội

Rắn hổ ma học săn mồi từ trong bụng mẹ

Rắn non di chuyển đuôi giống như cách rắn trưởng thành dùng đuôi giả làm sâu để dụ con mồi tới gần và tấn công.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác