thumbnail - Robot cờ vua tóm và bẻ gãy ngón tay của đối thủ bảy tuổi
Lan đột biến
Hà Nội

Robot cờ vua tóm và bẻ gãy ngón tay của đối thủ bảy tuổi

Cờ vua là một trò chơi của tư duy chiến lược, sự tập trung bình tĩnh và nỗ lực trí tuệ kiên nhẫn. Bạo lực thường không xuất hiện trong trò chơi này, cho đến một tai nạn gần đây.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác