thumbnail - Robot đặc biệt có khả năng chữa tật nói lắp và bệnh tự kỷ
Viễn Đông
Hà Nội

Robot đặc biệt có khả năng chữa tật nói lắp và bệnh tự kỷ

Robot xã hội tương tác với con người có thể là một bổ sung mới đầy hứa hẹn cho việc điều trị cho những người nói lắp, theo một nghiên cứu gần đây xem xét cách những trợ giúp công nghệ cao có thể được sử dụng trong các phòng khám.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác