thumbnail - Rước đuốc SEA Games 31 về sân Mỹ Đình
Thu Trang
Hà Nội

Rước đuốc SEA Games 31 về sân Mỹ Đình

Ngọn đuốc do đoàn vận động viên lấy lửa từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, rước qua nhiều đường phố và chuyển về SVĐ Mỹ Đình lưu giữ cho đến ngày khai mạc SEA Games 31.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác