thumbnail - S&P 500, Nasdaq có tháng 7 rực rỡ nhất từ năm 2020
Tuấn Anh
Hà Nội

S&P 500, Nasdaq có tháng 7 rực rỡ nhất từ năm 2020

Chỉ số S&P 500 tăng khoảng 9,1% trong tháng 7 – mức tăng lớn nhất kể từ tháng 11/2020. Còn Nasdaq tăng khoảng 12,3% trong tháng này – cũng là mức tăng tháng lớn nhất kể từ tháng 4/2020...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác