thumbnail - Sá xị Chương Dương chìm trong thua lỗ
Tuấn Anh
Hà Nội

Sá xị Chương Dương chìm trong thua lỗ

Với khoản lỗ ròng 10 tỷ đồng trong quý gần nhất, tổng lỗ lũy kế của Nước giải khát Chương Dương đã vượt 46 tỷ, chiếm gần 55% vốn góp của chủ sở hữu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác