thumbnail - Sắc đỏ phủ hơn 50% số mã trên HOSE, dòng tiền vẫn tìm các cơ hội giao dịch
Duy Tân
Hà Nội

Sắc đỏ phủ hơn 50% số mã trên HOSE, dòng tiền vẫn tìm các cơ hội giao dịch

Cổ phiếu Ngân hàng sau nhiều phiên đóng vai trò nòng cốt giúp thị trường hồi phục đang có những động thái tạo áp lực điều chỉnh lên thị trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác