thumbnail - Sách giáo khoa tin học 7 bỏ qua điều khoản về tuổi sử dụng Facebook
Quân Mạnh
Hà Nội

Sách giáo khoa tin học 7 bỏ qua điều khoản về tuổi sử dụng Facebook

Cả 3 quyển sách giáo khoa tin học 7 sẽ được dùng trên cả nước từ năm học 2022 - 2023 đều bỏ qua việc người chưa đủ 13 tuổi không được phép sử dụng Facebook.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác