thumbnail - Sách khoa học giới thiệu trong Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam
Liên Hương
Hà Nội

Sách khoa học giới thiệu trong Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Cách thức thương mại hóa các kết quả nghiên cứu là một trong số những tài liệu được giới thiệu tại phong trào đọc sách trong ngành khoa học và công nghệ. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác