thumbnail - Sai phạm ở Viện Hàn lân Khoa học xã hội Việt Nam: Bộ Giáo dục nói gì?
Quân Mạnh
Hà Nội

Sai phạm ở Viện Hàn lân Khoa học xã hội Việt Nam: Bộ Giáo dục nói gì?

GDVN-Từ năm 2017 đến nay, Học viện Khoa học xã hội đã được thanh tra, kiểm tra bởi 03 cơ quan trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác