thumbnail - Sai phạm tại HV Quản lý Giáo dục: Chưa dự kiến được khi nào mới khắc phục xong!
Lan đột biến
Hà Nội

Sai phạm tại HV Quản lý Giáo dục: Chưa dự kiến được khi nào mới khắc phục xong!

GDVN- "Mọi việc vẫn đang làm và phải qua nhiều giai đoạn. Có việc phải làm một năm, hai năm mới xong, chứ không phải làm ngay được", Chánh Thanh Bộ Giáo dục cho hay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác