thumbnail - Samsung đưa các tính năng 'đỉnh' trên camera Galaxy S22 lên S21, S20, Note20 và Z-series
Thức SG
Hà Nội

Samsung đưa các tính năng 'đỉnh' trên camera Galaxy S22 lên S21, S20, Note20 và Z-series

(Techz.vn) Trong bản cập nhật tới, những tính năng đỉnh của Camera trên dòng Galaxy S22 sẽ được đưa lên những thiết bị cũ hơn gồm Galaxy S21, S20, Note20 và Z-series.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác