thumbnail - Samsung Galaxy A42 5G và A71 5G nhận bản cập nhật Android 12 ở Mỹ
Minh DucTRan
Hà Nội

Samsung Galaxy A42 5G và A71 5G nhận bản cập nhật Android 12 ở Mỹ

(Techz.vn) Sau châu u và châu Á, cuối cùng Samsung Galaxy đã tung bản cập nhật Android 12 cho 2 phiên bản A42 5G và A71 5G ở Mỹ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác