thumbnail - Samsung sắp mở quỹ ETF tiền mã hóa
Liên Hương
Hà Nội

Samsung sắp mở quỹ ETF tiền mã hóa

Công ty quản lý tài sản Samsung Asset Management có kế hoạch thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tập trung vào blockchain tại châu Á trong nửa đầu năm nay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác