thumbnail - Sân bay, cảng biển “của chung”
Minh DucTRan
Hà Nội

Sân bay, cảng biển “của chung”

Thường thì tỉnh nào cũng muốn có sân bay, vừa nâng tầm địa phương, vừa là điều kiện để thu hút nhà đầu tư.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác