thumbnail - Sản phẩm có giá trị trung bình da giày Việt khó cạnh tranh với các đối thủ lớn
Viễn Đông
Hà Nội

Sản phẩm có giá trị trung bình da giày Việt khó cạnh tranh với các đối thủ lớn

Sản phẩm da giày phải có giá trị cao hơn và để làm được điều đó ngành da giày cần nguồn nhập khẩu nguyên liệu có giá trị cao.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác