thumbnail - Sản phẩm sắp bị Apple ngừng bán tại Việt Nam
Lan đột biến
Hà Nội

Sản phẩm sắp bị Apple ngừng bán tại Việt Nam

Chỉ còn lượng ít MacBook Pro M1 tồn kho tại các đại lý. Sau đợt hàng này, thiết bị sẽ ngừng bán chính hãng tại Việt Nam.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác