thumbnail - Sản xuất nông nghiệp theoe mô hình hiệu quả cho giá ytị kinh tế cao
Gia Loc
Hà Nội

Sản xuất nông nghiệp theoe mô hình hiệu quả cho giá ytị kinh tế cao

Chuỗi liên kết đã giúp nông dân mở rộng về quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, tăng mức thu nhập trên cùng đơn vị diện tích canh tác.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác