thumbnail - Sắp kết thúc chiến dịch tiêm chủng, Việt Nam còn gần 11 triệu liều vắc-xin Covid-19
Viễn Đông
Hà Nội

Sắp kết thúc chiến dịch tiêm chủng, Việt Nam còn gần 11 triệu liều vắc-xin Covid-19

Sau gần 1,5 năm triển khai, Việt Nam sắp kết thúc chiến dịch tiêm vắc-xin lớn nhất trong lịch sử. Hiện cả nước còn gần 11 triệu liều vắc-xin Covid-19 chưa phân bổ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác