thumbnail - Sắp tới, GV không cần sáng kiến có thể nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ?
Trường Sơn
Hà Nội

Sắp tới, GV không cần sáng kiến có thể nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ?

GDVN-Sắp tới đây có thể những giáo viên giỏi, công tác tốt đạt nhiều thành tích không cần sáng kiến vẫn có thể được xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác