thumbnail - Sau 6 tháng "mạnh tay" miễn phí chuyển khoản, thu nhập dịch vụ và tỷ lệ CASA của Vietcombank, VietinBank, BIDV thay đổi ra sao?
Tuấn Anh
Hà Nội

Sau 6 tháng "mạnh tay" miễn phí chuyển khoản, thu nhập dịch vụ và tỷ lệ CASA của Vietcombank, VietinBank, BIDV thay đổi ra sao?

Chính sách miễn phí toàn bộ giao dịch chuyển khoản trên kênh số được những ngân hàng này kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng CASA, mở rộng cơ sở khách hàng dù sẽ ảnh hưởng đến kết quả thu phí hoạt động thanh toán.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác