thumbnail - Sau gần 13,8 tỉ năm giãn nở không ngừng, vũ trụ chuẩn bị co lại?
Minh DucTRan
Hà Nội

Sau gần 13,8 tỉ năm giãn nở không ngừng, vũ trụ chuẩn bị co lại?

Một nghiên cứu mới đây đã cho thấy vũ trụ đang có sự thay đổi và bắt đầu bước vào quá trình thoái trào.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác