thumbnail - Sau Jun Phạm, danh tính dâu phụ trong lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần cũng được xác định
Quân Mạnh
Hà Nội

Sau Jun Phạm, danh tính dâu phụ trong lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần cũng được xác định

Hoá ra đây là người bạn thân thiết của Ngô Thanh Vân suốt 20 năm qua!
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác