thumbnail - Sau phản ánh của VOV Lạng Sơn yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương sửa chữa đường
Tuấn Anh
Hà Nội

Sau phản ánh của VOV Lạng Sơn yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương sửa chữa đường

Sau phản ánh của VOV về việc Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 1 “Mượn đường thi công nhưng quên trả”, phớt lờ việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác sửa chữa tuyến đường bị hư hỏng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác