thumbnail - Sau phiên hưng phấn, bộ 3 Ngân hàng- Chứng - Thép đang chững lại
Lan đột biến
Hà Nội

Sau phiên hưng phấn, bộ 3 Ngân hàng- Chứng - Thép đang chững lại

VN-Index hôm qua đã đóng cửa ở mức cao nhất phiên nhờ sự hưng phấn của Ngân hàng, Chứng khoán và Thép.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác