thumbnail - Sau tự chủ, thu nhập giảng viên đại học tăng từ 60 triệu lên trên 300 triệu đồng/năm
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Sau tự chủ, thu nhập giảng viên đại học tăng từ 60 triệu lên trên 300 triệu đồng/năm

Sau một thời gian thực hiện tự chủ đại học, thu nhập của giảng viên nhiều trường đại học đã tăng vọt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác