thumbnail - Sẽ đi về đâu nền giáo dục ĐH xây dựng dựa trên đóng góp của người học?
Tuấn Anh
Hà Nội

Sẽ đi về đâu nền giáo dục ĐH xây dựng dựa trên đóng góp của người học?

Theo nhiều đại biểu dự hội nghị tự chủ ĐH được tổ chức ngày 4.8, việc phần lớn nguồn thu của ĐH phụ thuộc vào đóng góp của người học là một nguy cơ đe doạ sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục ĐH.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác