thumbnail - Sẽ sáp nhập 1 trường đại học và 2 trường cao đẳng thành trường Đại học Nghệ An
Diệu Thúy
Hà Nội

Sẽ sáp nhập 1 trường đại học và 2 trường cao đẳng thành trường Đại học Nghệ An

Dự kiến năm sau, 1 trường đại học và 2 trường cao đẳng sẽ sáp nhập lại thành 1 trường và đổi tên thành trường Đại học Nghệ An.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác