thumbnail - Sẽ sửa đổi chính sách tiền lương của lao động trong doanh nghiệp nhà nước
Gia Loc
Hà Nội

Sẽ sửa đổi chính sách tiền lương của lao động trong doanh nghiệp nhà nước

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi các quy định về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động doanh nghiệp nhà nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác