thumbnail - SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên
Minh DucTRan
Hà Nội

SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên

Bộ ba Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Huyền - Vương Thị Bình đã mang về cho Việt Nam thêm một HCV ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ Pencak Silat.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác