thumbnail - SEA Games 31 trong mắt bạn bè quốc tế
Minh DucTRan
Hà Nội

SEA Games 31 trong mắt bạn bè quốc tế

Bạn bè quốc tế đánh giá rất cao nỗ lực của Việt Nam khi tổ chức SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khiến rất nhiều sự kiện thể thao phải hủy hoặc hoãn, như ASIAD 2022 tháng 9 tới ở Trung Quốc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác