thumbnail - SEA Games Xanh: Vì một SEA Games không rác thải nhựa | VOV.VN
Cường bếu
Hà Nội

SEA Games Xanh: Vì một SEA Games không rác thải nhựa | VOV.VN

VOV.VN - Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức, thực hiện SEA Games Xanh với mục đích nâng cao nhận thức và đồng hành cùng người dân trong việc bảo vệ môi trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác